Y Daith - Snowdon Mountain Railway

Your Journey


  Take a once in a lifetime adventure on the Snowdon Mountain Railway which has been described as one of the most scenic railway journeys in the world. Trains depart from Llanberis Station and begin their climb up Snowdon, Yr Wyddfa, a journey experienced by some 12 million travellers since 1896. With stunning scenery and awe-inspiring views it’s all part of a great day out for you and your family in North Wales.
Llanberis Hebron Gorsaf Ceunant Mawr Hanner Ffordd Llechog Clogwyn Copa’r Wyddfa

Y Daith

Yn fuan ar ôl i’ch trên adael gorsaf Llanberis mae’r cledrau yn croesi’r cyntaf o ddwy draphont ar draws Afon Hwch a cheir golygfa fendigedig o raeadr yn plymio i’r dyfnder islaw. Wrth i’r trên gyrraedd tir agored mae rhywun yn cael y cip cyntaf o gopa’r Wyddfa wrth iddi ymestyn ei brig uwch y grib i’r dde o’r trên. Yn fuan mae’r trên yn mynd heibio Cae Esgob a murddun Capel Hebron cyn dechrau dringo tua’r copa o ddifri yng nghanol cefn gwlad trawiadol. Yn y man mae un o banoramâu gwychaf y byd yn ymddangos ar gopa’r Wyddfa, sef Eryri – gwlad yr eryrod.

 

 

Yn fuan ar ôl i’ch trên adael gorsaf Llanberis mae’r cledrau yn croesi’r cyntaf o ddwy draphont ar draws Afon Hwch a cheir golygfa fendigedig o raeadr yn plymio i’r dyfnder islaw. Wrth i’r trên gyrraedd tir agored mae rhywun yn cael y cip cyntaf o gopa’r Wyddfa wrth iddi ymestyn ei brig uwch y grib i’r dde o’r trên. Yn fuan mae’r trên yn mynd heibio Cae Esgob a murddun Capel Hebron cyn dechrau dringo tua’r copa o ddifri yng nghanol cefn gwlad trawiadol. Yn y man mae un o banoramâu gwychaf y byd yn ymddangos ar gopa’r Wyddfa, sef Eryri – gwlad yr eryrod.

Profiad bythgofiadwy

Archebu Ar-lein