Taith i Gopa Cymru

 

Mae Rheilffordd  Yr Wyddfa bellach ar gau ar gyfer y Gaeaf a bydd yn ailagor ym mis Mawrth 2020.
Bydd tocynnau 2020 ar gael i’w harchebu ar-lein o 2 Rhagfyr 2019.

 


Gadewch i Reilffordd yr Wyddfa fynd â chi ar daith fythgofiadwy i uchelderau Cymru. Mae’r Wyddfa yn 1085m o uchder ac yn goron ar dirlun Parc Cenedlaethol Eryri yng ngogledd Cymru. Mae’n fynydd yng ngwir ystyr y gair ac yn fan chwedlonol – dywedir mai’r Wyddfa yw man claddu’r cawr Rhudda a laddwyd gan y Brenin Arthur. Mae rhai’n credu bod Marchogion Arthur yn dal i gysgu o dan y mynydd.

Ers 1896 mae ymwelwyr wedi bod yn teithio i Lanberis er mwyn cael y profiad unigryw o fynd ar daith reilffordd i gopa mynydd uchaf Cymru a Lloegr. Gall cyrraedd y copa hwn, yr uchaf yng Nghymru, fod yn gyflawniad oes. Dewch gyda ni i weld pam yn union y disgrifiwyd Rheilffordd yr Wyddfa fel un o’r teithiau rheilffordd mwyaf unigryw a rhyfeddol yn y byd. Mae’r tirlun trawiadol a’r golygfeydd ysbrydoledig yn rhan o ddiwrnod arbennig i chi a’ch teulu yng ngogledd Cymru.