Mae’r rheilffordd ar gau a bydd yn ail-agor 1 Ebrill 2022

Diolch i bawb a ymwelodd â ni yn ystod 2021.

ARCHEBWCH NAWR!

Cyrchfan 2022 Gorsaf Clogwyn 3/4 i fyny’r Wyddfa

Y cyrchfan ar gyfer tymor 2022 fydd Gorsaf Clogwyn, sydd ¾ pellter i gopa’r Wyddfa.

O ganlyniad i’r pandemig a’r rhan fwyaf o’n gweithlu ar ffyrlo, nid oedd gennym ddigon o amser i gwblhau gwaith hanfodol ar ran uchaf y trac.

Bydd adeilad y copa, Hafod Eryri, yn parhau ar gau am dymor 2022, gan na fydd mynediad ar gyfer trenau gwasanaeth na staff, o ganlyniad i waith trac mynydd uchaf. Mi fydd yn agor fel arfer ar gyfer 2023.

Rydym yn falch o gyhoeddi ein bod wedi ailgyflwyno ein Profiad Stêm Treftadaeth ar gyfer 2022, ac mi fydd yn rhedeg i Orsaf Clogwyn o 3 Mehefin tan 11 Medi.

Ymddiheurwn i unrhyw gwsmeriaid oedd yn dymuno teithio i’r copa ond gobeithio y gallant barhau i werthfawrogi’r daith wych ac unigryw i fyny i Glogwyn.

Argymhellir yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw

Diwrnod Agored Recriwtio 2022
Dydd Mercher 9 Chwefror

9am – 6pm

Ymunwch â ni yn 2022 fel rhan o dîm Rheilffordd yr Wyddfa. Mae amrywiaeth o rolau tymhorol ar gael yn ein Gorsaf yn Llanberis ac ar ein trenau! Gweler ein tudalen Gweithio Gyda Ni am fanylion.

Dim ond cŵn cymorth cofrestredig a ganiateir ar ein trenau.

Cliciwch yma am Delerau ac Amodau