Rheilffordd yr Wyddfa

Rydym nawr ar agor eto!

Gweler y diweddariadau i’n gwasanaethau 2020 isod:

Ar ôl ystyried yn ofalus rydym wedi penderfynu peidio ag agor adeilad y copa Hafod Eryri ar gyfer tymor 2020. Mae’r penderfyniad hwn yn seiliedig ar ymarferoldeb ceisio gweithredu mesurau pellhau cymdeithasol yn yr adeilad.

Rydym hefyd wedi gwneud y penderfyniad i beidio â gweithredu ein Gwasanaeth Stêm ar gyfer 2020 ac yn lle hynny byddwn yn canolbwyntio ar ein Gwasanaeth Disel Traddodiadol trwy gydol y tymor. Rydym wedi gwneud addasiadau mewnol sylweddol i’n cerbydau sy’n galluogi gwahanu’n ddiogel rhwng adrannau a llai o deithwyr.

Y gyrchfan ar gyfer y tymor 2020 sy’n weddill fydd Gorsaf Clogwyn, sydd ¾ pellter i gopa’r Wyddfa. Mae’r amser teithio i Glogwyn oddeutu 45 munud ac mae teithwyr yn stopio 30 munud yn yr orsaf ddi-haen hon. Byddwch yn ymwybodol nad oes cyfleusterau yn Glogwyn, nac ar fwrdd y trenau.

Mae’r gwasanaeth oddeutu 2 awr o brofiad.

Mesurau hylendid a chysur:

Rydym yn monitro ac yn rheoli nifer yr ymwelwyr ar bob rhan o’n safle, gan gynnwys ein cerbydau teithwyr.

Mae mesurau pellhau cymdeithasol ar waith sy’n cynnwys systemau unffordd, rheolyddion ciw a llai o deithwyr. Mae arwyddion ychwanegol ar waith i gynorthwyo ymwelwyr.

Rydym yn annog pob ymwelydd i ddefnyddio cyfleusterau golchi dwylo a chydymffurfio â chanllawiau’r llywodraeth ar hylendid personol.

Mae ein staff wedi cael hyfforddiant ychwanegol ac mae pob un yn gweithio gyda PPE priodol lle bo angen. Yn ogystal, mae gennym “Dimau Hylendid” ychwanegol yn gweithio trwy gydol y dydd.

Mae gennym fyrddau gwybodaeth ledled y safle sy’n helpu ein holl ymwelwyr i ddefnyddio cyfleusterau.

Gofynnwn i’n westeion gofio bod yn garedig, yn gwrtais ac yn barchus tuag at gyd-ymwelwyr a staff yn ystod eu hymweliad.

Diolch am eich amynedd a’ch cefnogaeth, ni allwn aros i’ch croesawu yn ôl.


 

Gadewch i Reilffordd yr Wyddfa fynd â chi ar daith fythgofiadwy i uchelderau Cymru. Mae’r Wyddfa yn 1085m o uchder ac yn goron ar dirlun Parc Cenedlaethol Eryri yng ngogledd Cymru. Mae’n fynydd yng ngwir ystyr y gair ac yn fan chwedlonol – dywedir mai’r Wyddfa yw man claddu’r cawr Rhudda a laddwyd gan y Brenin Arthur. Mae rhai’n credu bod Marchogion Arthur yn dal i gysgu o dan y mynydd.

Ers 1896 mae ymwelwyr wedi bod yn teithio i Lanberis er mwyn cael y profiad unigryw o fynd ar daith reilffordd i gopa mynydd uchaf Cymru a Lloegr. Gall cyrraedd y copa hwn, yr uchaf yng Nghymru, fod yn gyflawniad oes. Dewch gyda ni i weld pam yn union y disgrifiwyd Rheilffordd yr Wyddfa fel un o’r teithiau rheilffordd mwyaf unigryw a rhyfeddol yn y byd. Mae’r tirlun trawiadol a’r golygfeydd ysbrydoledig yn rhan o ddiwrnod arbennig i chi a’ch teulu yng ngogledd Cymru.