Taith i Gopa Cymru

 

Datganiad Covid Rheilffordd Yr Wyddfa 

Hoffem eich diweddaru ar ein cynlluniau ynglŷn ag agor y rheilffordd ar gyfer tymor 2020.

Rydym wedi penderfynu gohirio agor ar gyfer tymor 2020 tan 1af o Mai. Mae hyn yn golygu na fydd unrhyw drenau yn rhedeg a bydd Hafod Eryri, canolfan ymwelwyr ar y copa, yn parhau ar gau.

Rydym yn dilyn y cyngor gan y Llywodraeth yn agos a phan fydd hyn yn newid byddwn yn newid ein dull i gwrdd â’r cyngor newydd.

Mae lles ein staff, y gymuned leol ac ymwelwyr â’r rheilffordd o’r pwysigrwydd mwyaf i ni. Felly rydym yn teimlo bod y mesurau rhagofalus hyn yn angenrheidiol ar yr adeg hon.

Gwneir cyhoeddiadau pellach ar ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol, ynghyd â diweddariadau ar fynediad i’n siopau a’n caffis, ar ein gwefan / cyfryngau cymdeithasol cyn gynted â phosibl.

Bydd ein Swyddfa Docynnau yn cysylltu ag unrhyw deithwyr sydd wedi archebu ticedi i ymweld â ni yn ystod mis Mawrth ac Ebrill.

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu chi, pan fyddwn ni’n ailagor, i brofi’r siwrnai reilffordd unigryw hon i gopa’r mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr pan fyddwn ni’n ailagor.


 

Gadewch i Reilffordd yr Wyddfa fynd â chi ar daith fythgofiadwy i uchelderau Cymru. Mae’r Wyddfa yn 1085m o uchder ac yn goron ar dirlun Parc Cenedlaethol Eryri yng ngogledd Cymru. Mae’n fynydd yng ngwir ystyr y gair ac yn fan chwedlonol – dywedir mai’r Wyddfa yw man claddu’r cawr Rhudda a laddwyd gan y Brenin Arthur. Mae rhai’n credu bod Marchogion Arthur yn dal i gysgu o dan y mynydd.

Ers 1896 mae ymwelwyr wedi bod yn teithio i Lanberis er mwyn cael y profiad unigryw o fynd ar daith reilffordd i gopa mynydd uchaf Cymru a Lloegr. Gall cyrraedd y copa hwn, yr uchaf yng Nghymru, fod yn gyflawniad oes. Dewch gyda ni i weld pam yn union y disgrifiwyd Rheilffordd yr Wyddfa fel un o’r teithiau rheilffordd mwyaf unigryw a rhyfeddol yn y byd. Mae’r tirlun trawiadol a’r golygfeydd ysbrydoledig yn rhan o ddiwrnod arbennig i chi a’ch teulu yng ngogledd Cymru.