Gwybodaeth Tocynnau 2021

Mae tocynnau ar gael ar-lein nawr

Teithio ¾ pellter ar gopa uchaf Cymru a Lloegr i Orsaf Clogwyn

Gwaith Ffordd a Goleuadau Traffig Dros Dro

Ar hyn o bryd mae gwaith ffordd a goleuadau traffig dros dro ar gyffordd yr A4086 yn Llanberis a’r A4244 ym Mrynrefail. Os ydych chi’n teithio o’r cyfeiriad hwnnw, caniatewch amser ychwanegol ar gyfer eich taith oherwydd gall traffig gronni yn ystod cyfnodau prysur.

Archebu Gyda Hyder

Bydd pob archeb yn cael ei symud (yn rhad ac am ddim) pe bai cyfyngiadau’r llywodraeth yn atal teithio ar ddiwrnod yr archeb.

Mae’r argaeledd yn gyfyngedig. Rhaid archebu ar-lein. Cyfeiriwch eich ymholiadau trwy e-bost i: info@snowdonrailway.co.uk

Ni fydd adeilad y copa weithredu yn nhymor 2021.

Mi fydd y gwasanaeth yn rhedeg i Orsaf Clogwyn ¾ pellter i’r copa.

* Yn amodol ar gyfyngiadau’r Llywodraeth ac amodau tywydd.

Cliciwch yma am Delerau ac Amodau