RYDYM YN AWR AR GAU AM DYMOR 2020

Oherwydd y mesurau a weithredwyd gan Lywodraeth Cymru, rydym wedi gwneud y penderfyniad hynod anodd i gau ar gyfer tymor 2020.

Byddwn yn ailagor ym mis Mawrth 2021.

Mae unrhyw archebion yr effeithir arnynt gan y cau cynnar yn parhau i fod yn ddilys, a gellir eu trosglwyddo i dymor 2021 heb unrhyw gost ychwanegol. Er mwyn symud eich archeb, cysylltwch â ni trwy e-bost yn unig: bookings@snowdonrailway.co.uk. Sicrhewch eich bod yn ychwanegu eich cyfeirnod archebu ar bob gohebiaeth. Sylwch, oherwydd lefelau staffio yn ystod misoedd y gaeaf, gall gymryd mwy o amser nag arfer i ymateb i’ch ymholiad.

Hoffai pob un o’r tîm Rheilffordd Yr Wyddfa ddiolch i chi i gyd am eich cefnogaeth yn ystod tymor anodd 2020. Arhoswch yn ddiogel yn ystod misoedd y gaeaf ac edrychwn ymlaen at eich croesawu yn ôl yn 2021.

Bydd tocynnau a thalebau rhodd ar gyfer tymor 2021 ar gael ddechrau mis Tachwedd