Gwybodaeth Tocynnau 2021

Mae tocynnau ar gael ar-lein nawr

Teithio ¾ pellter ar gopa uchaf Cymru a Lloegr i Orsaf Clogwyn

Mae’r rheilffordd yn bwriadu ailagor Ddydd Gwenar 14fed o Fai 2021 gyda’n Gwasanaeth Disel Traddodiadol yn rhedeg yn ddyddiol tan ddiwedd mis Hydref *

Rydym hefyd yn hynod falch o gyhoeddi ailgyflwyno ein Profiad Stêm Treftadaeth o’r 14fed o Fai 2021 tan ddiwedd mis Medi *

Archebu Gyda Hyder

Bydd pob archeb yn cael ei symud (yn rhad ac am ddim) pe bai cyfyngiadau’r llywodraeth yn atal teithio ar ddiwrnod yr archeb.

Mae’r argaeledd yn gyfyngedig. Rhaid archebu ar-lein. Cyfeiriwch eich ymholiadau trwy e-bost i: info@snowdonrailway.co.uk**

Sylwch y gall adeilad y copa weithredu yn nhymor 2021 dim ond ar ôl codi cyfyngiadau teithio a phellter cymdeithasol y llywodraeth o fewn cyfnod sy’n caniatáu digon o amser i gomisiynu a gweithredu’r adeilad yn ddiogel.

Mi fydd y gwasanaeth yn rhedeg i Orsaf Clogwyn ¾ pellter i’r copa, hyd nes y gellir cwrdd â’r uchod.

* Yn amodol ar gyfyngiadau’r Llywodraeth ac amodau tywydd.

** Sylwch fod ein Swyddfa Docynnau a’n Llinellau Ffôn ar agor dim ond dydd Llun, dydd Mawrth a dydd Mercher rhwng 9am a 12pm ac 1pm tan 2pm

Cliciwch yma am Delerau ac Amodau