Gweithio gyda ni

Swyddi Tymhorol ar Gael - Ymgeisiwch Nawr

A hoffech chi gael y cyfle i weithio yn un o atyniadau mwyaf enwog ac unigryw Cymru? Efallai eich bod yn dymuno bod yn rhan o’n tîm sy’n gweithio ar y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr, neu hwyrach yr hoffech chi chwarae rhan sylweddol yn y gwaith dyddiol o redeg ein rheilffordd dreftadaeth ragorol? Ar hyn o bryd mae Rheilffordd yr Wyddfa yn recriwtio staff ar gyfer tymor nesaf, a fydd yn dechrau ym mis Mawrth. Mae swyddi ar gael yn Llanberis ac ar gopa’r Wyddfa ym mhob un o’r meysydd gwaith canlynol: Cynorthwyydd Arlwyo, Cynorthwyydd Manwerthu, Cynorthwyydd Swyddfa Docynnau, Cynorthwyydd Swyddfa Rheoli Arian, Glanhawyr, Gardiau Trenau, Dynion Tân Locomotifau. Os ydych yn teimlo bod gennych y rhinweddau, y sgiliau a’r profiad addas (darperir hyfforddiant llawn) galwch draw i’n swyddfa yn Llanberis neu lawrlwythwch gopi o’n ffurflen gais. Anfonwch y ffurflen, gyda’ch CV, at y cyfeiriad isod:

Y Rheolwr Masnachol
Rheilffordd yr Wyddfa
Llanberis
Gwynedd
LL55 4TY

Profiad bythgofiadwy

Archebu Ar-lein