Gweithio gyda ni

Rydyn ni’n recriwtio ar gyfer tymor 2021!

Hoffech chi weithio yn un o’r atyniadau enwocaf ac unigryw yng Ngogledd Cymru? Ymunwch â ni yn 2021 fel rhan o dîm Rheilffordd Yr Wyddfa.

Mae yna amrywiaeth o rolau ar gael yng Ngorsaf Llanberis ac ar fwrdd ein trenau!

Mae gennym swyddi llawn amser ar gael yn y meysydd canlynol: Goruchwylwyr a Chynorthwywyr Arlwyo a Manwerthu, Cynorthwywyr Swyddfa Docynnau, Gwarchodlu Trên, Glanhawyr a Dynion Tân Locomotif.

Oherwydd y pandemig a chyfyngiadau cyfredol gan y llywodraeth, eleni bydd trenau’n rhedeg i Orsaf Clogwyn a bydd Hafod Eryri, adeilad y copa, yn parhau ar gau ar gyfer tymor 2021 felly nid ydym yn recriwtio ar gyfer unrhyw swyddi yno.

Mae ein diwrnod gwaith yn amrywio trwy bob adran, sy’n golygu y gall sifftiau fod yn hir, a byddwch hefyd yn gweithio dros benwythnosau.

Os ydych chi’n teimlo bod gennych chi’r priodoleddau, y sgiliau a’r profiad addas (darperir hyfforddiant llawn) lawr lwythwch ffurflen gais a phostiwch eich cais wedi’i gwblhau i:

Vince Hughes

Rheolwr Masnachol

Rheilffordd Yr Wyddfa

Llanberis

Gwynedd

LL55 4TU

Oherwydd y nifer fawr o geisiadau a dderbyniwn, dim ond ymgeiswyr llwyddiannus y byddwn yn ymateb iddynt.

Profiad bythgofiadwy

Archebu Ar-lein