Ein trenau rhyfeddol

Gwasanaeth Diesel Traddodiadol & Y Trên Stêm

Y Trên Stêm

Trenau Stêm “Lili’r Wyddfa” neu’r “Gafr Fynydd”

Trenau Stêm “Lili’r Wyddfa” neu’r “Gafr Fynydd”

Adeiladwyd Lili’r Wyddfa ar siasis a bogi y cerbyd gwreiddiol o 1896. Mae natur wreiddiol unigryw ein rheilffordd yn golygu y bydd ymwelwyr heddiw yn cael yn union yr un profiad ag y cafodd yr ymwelwyr cyntaf yn 1896, ac yn cael gweld drostynt eu hunain pa mor hyfryd yw’r mynydd wrth iddynt deithio drwy’r cymylau i gopa’r Wyddfa.

Mae ein cerbydau newydd (a ddefnyddir ers 2013) yn cael eu gwthio gan un o’n locomotifau diesel (1985) Hunslet Engine Company. Maent yn dal 74 o deithwyr, gyda 10 ym mhob adran. Maent yn gadael Llanberis bob dydd o fis Mai hyd at ddiwedd Hydref ar yr awr a’r hanner awr, yn dibynnu ar faint fydd yn teithio. Mae’r trên yn cymryd awr i gyrraedd y copa, a bydd yn aros yno am 30 munud. Yn ystod misoedd cyntaf y tymor gwyliau (Mawrth ac Ebrill), mae disgwyl i’r trenau deithio i orsaf y Clogwyn ¾ ffordd i fyny’r mynydd. Fe gymer hi ¾ awr i deithio i orsaf y Clogwyn a bydd y trên yn aros am ½ awr yn yr orsaf ddi-gysgod hon.

Mae’r trên yn gadael Llanberis o leiaf dair gwaith y dydd, o fis Mai i fis Fedi ac fe’ch cynghorir i archebu ymlaen llaw i osgoi cael eich siomi. Mae’n cymryd awr i gyrraedd y copa, gyda’r trên yn aros yno am 30 munud.

Gwasanaeth Diesel Traddodiadol

Â’i hanes yn perthyn i dair canrif, mae ein Rheilffordd yn ymwybodol iawn o’i gwaddol. Yn ddiweddar adeiladwyd a chomisiynwyd cerbydau newydd er mwyn sicrhau y gall pobl sy’n ymweld â gogledd Cymru barhau i fwynhau ein profiad Rheilffordd mynydd unigryw am nifer o flynyddoedd i ddod.

Mae ein cerbydau newydd (a ddefnyddir ers 2013) yn cael eu gwthio gan un o’n locomotifau diesel (1985) Hunslet Engine Company. Maent yn dal 74 o deithwyr, gyda 10 ym mhob adran. Maent yn gadael Llanberis bob dydd o fis Mai hyd at ddiwedd Hydref ar yr awr a’r hanner awr, yn dibynnu ar faint fydd yn teithio. Mae’r trên yn cymryd awr i gyrraedd y copa, a bydd yn aros yno am 30 munud. Yn ystod misoedd cyntaf y tymor gwyliau (Mawrth ac Ebrill), mae disgwyl i’r trenau deithio i orsaf y Clogwyn ¾ ffordd i fyny’r mynydd. Fe gymer hi ¾ awr i deithio i orsaf y Clogwyn a bydd y trên yn aros am ½ awr yn yr orsaf ddi-gysgod hon.

Cyfeillion enwog Rheilffordd yr Wyddfa

Edrychwch yn agosach ar gerbydau Rheilffordd yr Wyddfa a byddwch yn gweld bod pob un wedi cael ei enwi.

Y Fonesig Shirley Bassey DBE

Ffwrdd a ni i'r copa gyda'r Ddameg Shirley Bassey DBE

Eicon dros y byd, Fonesig Shirley Bassey yw’r person mwyaf diweddar i dderbyn ei henw ar gerbyd disel mewn seremoni unigryw.

Ym mis Mai 2018 teithiodd Shirley Bassey holl ffordd o Monaco er mwyn cyrraedd Yr Wyddfa, ymddangosodd ei fod ar goll am eiriau wrth i’r cerbyd gael ei ddadorchuddio, dywedodd “Rydw i’n mynd i grio mewn munud”.

Fel yr unig berson i recordio tair gan thema i’r gyfres James Bond, mae’n saff i ddweud fod Y Ddameg Shirley Bassey wedi cynorthwyo i roi Cymru ar y map.

Roeddynt wrth ein boddau cael unigolyn mor enwog â Shirley Bassey i deithio holl ffordd i’r Wyddfa er mwyn derbyn yr anrhydedd hon. Mae’n sicr rhywbeth na chaiff ei anghofio am amser hir i ddod!

Katherine Jenkins OBE

Cantores glasurol Katherine Jenkins OBE yn falch o'r anrhydedd o'i hen war cerbyd Disel.

Cymraes falch Katherine Jenkins, cantores glasurol sydd yn cael ei adnabod o gwmpas y byd, oedd y trydydd person i dderbyn cerdyn ar ôl ei henw.

Ym mis Gorffennaf 2015, roedd yr artist sydd wedi ennill gwobrau clasurol BRIT, sydd wedi canu i’r Frenhines ac wedi cyrraedd y rownd derfynol ar sioe deledu ‘Dancing with the Stars’, torrai’r rhuban i ddatgelu ei henw wedi ei ymgorffori ar ochr un o’n cerbydau disel.

Ar adeg ei hymweliad, roedd Katherine yn feichiog gyda’i phlentyn cyntaf. Edrychwn ymlaen at groesawu mam, tad a merch Aaliyah yn ôl i’r Wyddfa I deitho ar gerbyd Katherine.

Sir Bryn Terfel

Bryn Terfel yn derbyn anrhydedd Rheilffordd yr Wyddfa!

Mae un o gerbydau Rheilffordd yr Wyddfa wedi cael ei enwi ar ôl Bryn Terfel CBE i anrhydeddu y bas bariton o ogledd Cymru.

Mae Bryn wedi ennill dwy wobr Grammy ac mae’n un o gantorion opera enwocaf y byd. Yn wir, yn 2006 dyfarnwyd iddo Fedal y Frenhines am Gerddoriaeth yn dilyn ei CBE am wasanaeth i fyd Opera dair blynedd yn gynharach.

Sir David Brailsford

Syr David yn dadorchuddio cerbyd a enwyd ar ei ôl!

Bu Syr David Brailsford mewn seremoni ar yr 17eg o Fehefin 2013 yng Ngorsaf Llanberis i ddadorchuddio cerbyd Rheilffordd yr Wyddfa sydd bellach wedi ei enwi ar ei ôl.

Hefyd bu i Syr David, sy’n gyfarwyddwr perfformio Team Sky ac yn bersonoliaeth lleol, lansio Profiad Stêm Treftadaeth newydd sbon Rheilffordd yr Wyddfa yn swyddogol a gychwynnodd deithio i gopa’r Wyddfa  ar ddechrau’r mis.

Profiad bythgofiadwy

Archebu Ar-lein