Snowdon Mountain Railway is now closed for the winter and will reopen in March 2020.
2020 tickets will be available to book online from 2nd December 2019.

 

Mae Rheilffordd Yr Wyddfa bellach ar gau ar gyfer y Gaeaf a bydd yn ailagor ym mis Mawrth 2020.
Bydd tocynnau 2020 ar gael iā€™w harchebu ar-lein o 2 Rhagfyr 2019.