Welcome to
Snowdon Mountain Railway
 • Gwybodaeth yn Gymraeg

  Mae Rheilffordd Yr Wyddfa yn rhoi lle blaenllaw iawn i’r Gymraeg
  Cysylltwch gyda ni heddiw i drafod eich anghenion gyda aelod or tim yn gymraeg.

  Oeddech chi'n gwybod fod 90% o'n staff yn siarad Cymraeg fel iaith gyntaf!

  Taflenni gwybodaeth:

  (cliciwch i lawrlwytho)